TEKSTY

Alicja Klimczak – Dobrzaniecka

Co robi rzeźbiarz

Niniejszy tekst traktuje o środowisku rzeźbiarskim młodszego i średniego pokolenia związanego z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Od razu zwrócę uwagę na trudności, z którymi przychodzi mierzyć się obserwatorowi, próbującemu uchwycić i skategoryzować zjawiska artystyczne. Próba ujęcia w struktury pomaga w katalogowaniu problemów i postaw twórczych oraz zbudowania ich określonego obrazu. Jednak niesie to ze sobą ciężar akademizmu, swoistego wąskiego widzenia, od którego próbujemy się przecież odciąć. To oczywiście trochę przekorne stwierdzenie, wszak podejmuję temat na wskroś akademicki. Zależy mi jednak, żeby fakt istnienia Wydziału Rzeźby na wrocławskiej Akademii, czy też kierunków rzeźby w ogóle, potraktować nie jako punkt wyjścia do rozważań, a po prostu zastaną okoliczność.[…]