ZBIGNIEW MAKAREWICZ

Zbigniew Makarewicz
ur.1940 w Wilno, Litwa.
W latach 1958 -1965 studia na PWSSP we Wrocławiu.
Dyplom w pracowni prof. Apolinarego CzepelewskiEgo 1965.
Tytuły naukowe : I stopień Kwalifikacyjny , prof. Adam Myjak 1995, ASP Warszawa; II stopień kwalifikacyjny 1999 ASP Warszawa.
Pedagog wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w latach 1990 – 1994 Od 1994 – 1999 adiunkt w pracowni rzeźby na Wydziale AWiWP ASP we Wrocławiu. W latach 2000 – 2001w pracowni rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Od 2001 do 2016 kierownik dyplomującej pracowni rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP we Wrocławiu.

artist statement
Swobodne publikowanie najróżniejszych pomysłów kończyło się czasem zamykaniem wystaw i wywożeniem ich zawartości w nieznanym kierunku. W zakresie moich zainteresowań było kilka dziedzin: rzeźba, instalacje, asamblaż, malarstwo, rysunek, architektura, parateatr (happening, performance), poezjografia (poezja konkretna, tekst wizualny), teoria sztuki i krytyka artystyczna. Tym zajęciom oddawałem się niejako obok działalności społecznej (m.in. w Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich) i politycznej (np. w Ruchu Odbudowy Polski). Nie uważam się za artystę, co poświadczają opinie licznych ekspertów z licznych w Polsce Muzeów Narodowych. Ogólnie: artystą się nie jest, artystą się bywa. Sztuka jest to twórczość artystyczna w rzeźbie, malarstwie, muzyce, literaturze itd. itp. , a są to bardzo nieliczne dzieła, w których otrzymujemy „nowe epifanie piękna” w racjonalnej organizacji materiału (wizualnego, dźwiękowego lub pojęciowego). Według E. Gilsona „artyści pracują dla transcendentalnej nieużyteczności”, a według G. Kublera „artyści są rzemieślnikami pracującymi dla odnowienia formy w materii”.

Zbigniew Makarewicz, Modlitwa o deszcz,
rzeźba, h. 200 cm, stal lakierowana, 1968,
fot. Zdzisław Holuka.

Zbigniew Makarewicz, Czerwony krzyż polski,
h. 170 cm, drewno, stal, 2005,
fot. Zbigniew Makarewicz.

Zbigniew Makarewicz, Monolit – Xaweremu Dunikowskiemu,
h. 325 cm, drewno mahoń, 1998,
fot. Zbigniew Makarewicz

Zbigniew Makarewicz, Kamień na kamieniu, (trzy sekwencje zdarzenia) instalacja tymczasowa z kamieni otoczaków i sznura, na brzegu oceanu Atlantyckiego na wyspie Lewis, koło miejscowości Callanish, w Płn. Zach. Szkocji, 1975, wys. 50 cm.
fot. Barbara Kozłowska.

Zbigniew Makarewicz, Kamień na kamieniu, (trzy sekwencje zdarzenia) instalacja tymczasowa z kamieni otoczaków i sznura, na brzegu oceanu Atlantyckiego na wyspie Lewis, koło miejscowości Callanish, w Płn. Zach. Szkocji, 1975, wys. 50 cm.
fot. Barbara Kozłowska.

Zbigniew Makarewicz, Kamień na kamieniu, (trzy sekwencje zdarzenia) instalacja tymczasowa z kamieni otoczaków i sznura, na brzegu oceanu Atlantyckiego na wyspie Lewis, koło miejscowości Callanish, w Płn. Zach. Szkocji, 1975, wys. 50 cm.
fot. Barbara Kozłowska.

Zbigniew Makarewicz, Pomnik niepamięci,
h. 20cm x 170cm x 170 cm, drewno, tkanina, 2007 – 2012,
fot. Wojciech Stefanik.

wybrane wystawy indywidualne
Rozbiór dramatyczny przedmiotu, Galeria Pod Moną Lisą, Wrocław, 1968;
Czterdzieści i cztery, Galeria „Akumulatory 2”, Poznań,1980 .
Paradoksalne Pamięciowe Pojemniki Pojęciowe, Ośrodek Działań Plastycznych, Wrocław, 1988.
Rzeźby i Nie-rzeźby, Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1998.
Kolekcje, Muzeum Kultury Mieszczańskiej – Stary Ratusz, Wrocław, 2021.

wybrane wystawy zbiorowe
Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, Muzeum Architektury, Wrocław, 1970.
Atelier ’72, Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej, The Richard Demarco Gallery, Edynburg, Szkocja – U.K. 1972.
Wystawa Okręgowa (ZPAP), Kościół św. Krzyża, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Wrocław, 1985.
Refleksja Konceptualna w sztuce Polskiej, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 1999.
Dzikie pola, Muzeum Współczesne Wrocław i Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa, 2015.

wybrane osiągnięcia
VIII Spotkania Twórców Sztuki i Naukowców „Plener Osieki’70”, Osieki, 1970.
(Niezależny) Kongres Kultury Polskiej, Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, Teatr Dramatyczny, Warszawa 1981.
Intrernational Conferrence for Regional Developement, University of California at Berkeley, USA. 1990.
Pierwsze miejsce w Konkursie Strzelania z Pistoletu Wojskowego na Dolnym Śląsku, Wrocław, 2000.
Stypendium Prezydenta Wrocławia na realizacje dzieła plastycznego „W hołdzie Kopernikowi”, Wrocław, 2020.