ROLAND GRABKOWSKI

Roland Sylwester Grabkowski
ur. 1985 r. we Wrocławiu.
www.grabkowski.art 

W latach 2009-2015 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dyplom w pracowni prof. Janusza Kucharskiego (2015).
Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w latach 2015/16 w Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce prowadzonej przez prof. Christosa Mandziosa i ad Tomasza Tomaszewskiego. Od 2016 r. asystent w I Pracowni Rzeźby prowadzonej przez prof. Ryszarda Gluzę i ad Grzegorza Niemyjskiego
Prowadził zajęcia z Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce. Obednie Prowadzi zajęcia z Rzeźby oraz Rysunkowego Warsztatu Rzeźbiarskiego
Tytuł naukowy: doktor

artist statement
Płynność formy, organika i hipertrofia, to środki wyrazu, które definiują moje działania twórcze w obszarze rzeźby. Atrybuty te traktuję jako pochodne dotyku – zmysłu stanowiącego podstawowe medium kreacji artystycznej. Idee konkretyzowane w haptyczny sposób przybierają w moich realizacjach hybrydyczne postaci łączące w sobie cechy podmiotu i przedmiotu. Dlatego proces twórczy rozumiem jako splot antropomorfizacji rzeczy i reifikacji podmiotu. Splot ten, w oczywisty sposób wpływa na decyzje formalne podczas aktu twórczego, prowadząc formę w stronę daleko idącej syntezy i uproszczeń.
W celu wzmocnienia witalnych wartości obiektu rzeźbiarskiego, stosuję zabiegi podkreślające napięcia wizualne w obszarach kształtu, faktury oraz polichromii.
Oprócz tego, lubię tworzyć rzeźby o niejednoznacznym i czasem ironicznym charakterze.

Roland Grabkowski, Nygus,
żywica epoksydowa, 43x52x18cm, 2021

Roland Grabkowski, Lampka (Bunt rzeczy),
żywica epoksydowa, 72x32x35cm, 2021

Roland Grabkowski, Hybrydy,
żywica poliestrowa, gips, wys.185cm, 2016

Roland Grabkowski, Atleta,
poliester, 63x47x26cm, 2015

wybrane wystawy indywidualne
SKRAWKI, Galeria MD_S, Wrocław, 2015
NADMIAR, III edycja Młodej Rzeźby w Przestrzeni Miejskiej, Pl. Nowy Targ, Wrocław, 2015
Wystawa towarzysząca otwarciu przewodu doktorskiego, Aula ASP Wrocław, 2017 – 2015
STUDIO OPEN, wystawa w ramach rezydencji artystycznej The Maple Terrace Residency Program, Jefferson Street 382, Buschwick, Brooklyn, Nowy Jork, USA, 2019
BUNT RZECZY, wystawa pracy doktorskiej, Galeria za Szkłem, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2021

wybrane wystawy zbiorowe
OGÓLNOPOLSKA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2016
HEY! GALLERY SHOW#1, Galerie Arts Factory, Paryż, Francja, 2017
LE CARTE ET LE TERRITOIRE, Galerie du Crous, Paryż, Francja, 2017
ZRĄB, udział w wystawie zbiorowej, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 2018
CHITRASHAALA, Lake Nahargarh Palace, Parsoli, Rajasthan, Indie, 2019

wybrane osiągnięcia
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, Warszawa 2012 r.
TWORZYWO SZTUCZNE, organizacja warsztatów dla studentów, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2019 r.
THE MAPLE TERRACE RESIDENCY, udział w rezydencji artystycznej w Nowym Jorku, USA, 2019 r.
CHITRASHAALA, pobyt na rezydencji artystycznej, Lake Nahargarh Palace, Parsoli, Rajasthan, Indie, 2019 r.