MARIUSZ KOSIBA

Mariusz Kosiba
ur.1981 Gdów
W latach 2001-2006 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Dyplom w pracowni prof. Leona Podsiadłego
Doktorat pt. „Tożsamość dzieła” (2017), promotor prof. Maciej Albrzykowski
Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu od 2008 w pracowni prof. Janusz Kucharskiego
Od 2017 adiunkt w pracowni prof. Macieja Albrzykowskiego.
Prowadzi zajęcia z Podstaw Rzeźby dla Grafiki i Sztuki Mediów.
Pełnione funkcje – Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych od roku 2019
Tytuł naukowy: doktor

artist statement
Źródłem mojej twórczości jest nieustająca fascynacja Naturą, w jej panteistycznym rozumieniu, jako Absolutu. W swoich pracach podejmuję dwie perspektywy. Pierwsza dotyczy meta-istoty Natury, skomplikowanej i nieuchwytnej, niedostępnej ludzkiemu poznaniu. Druga to namacalna i realna warstwa doświadczenia ludzkiego. Łącząc te dwie perspektywy, tworzę studium przypadku Człowieka, skupiając się bezpośrednio na jego indywidualnym stosunku do otaczającej rzeczywistości.
W tym kontekście, moje poszukiwania twórcze koncentrują się także wokół aspektu fenomenologicznego. Bliskie są mi rozważania Karla Jaspersa nad jednostką jako autonomiczną całością, zdolną do świadomego doświadczania i przekraczania siebie. Przyjęcie obrazu Człowieka jako Kosmosu, który można odnaleźć w sobie, daje asumpt do poszukiwania istoty własnej Tożsamości. Nie sposób bowiem doświadczyć siebie, nie dotykając istoty własnych przeżyć i doświadczeń. W tym ujęciu sami dla siebie stajemy się obiektem badań.

Mariusz Kosiba, Cudowne miejsce,
szkło, Monstrancja, 2012

Mariusz Kosiba, Goliat,
glina technika własna, 2018

Mariusz Kosiba, Pasożyt,
wapień egipski, 2019

Mariusz Kosiba, Retrospekcja,
glina, 2018, instalacja z pięciu elementów

Mariusz Kosiba, Retrospekcja,
glina, 2018, instalacja z pięciu elementów

Mariusz Kosiba, Tabu,
glina technika własna, 2018

Mariusz Kosiba, Obraz,
klocki drewniane, 2021

Mariusz Kosiba, Obraz moralności,
szkło, karty do gry, 2013

wybrane wystawy indywidualne
Powrót do domu, Galeria Flu, Belgrad, Serbia, 2021
Persona, Galeria Sztuki BOHCXY, Łuck, Ukraina, 2021
Reminiscencje, Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca, Rumunia, 2019
Retrospekcja, Aula ASP, Wrocław, 2018
Tożsamość dzieła, Galeria za szkłem, Wrocław, 2015

wybrane wystawy zbiorowe
Punkt widzenia, Galeria Sztuki BOHCXY, Łuck, Ukraina, 2021
Pierwszy upadek, Przestrzeń miejska, Brezno, Słowacja, 2018
Struktura materii, Przestrzeń miejska, Menet Francja, 2017
Varsta de bronz, Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca, Rumunia, 2017
Układ wewnętrzny, BWA, Olsztyn, 2016

wybrane osiągnięcia
I miejsce w konkursie na Pomnik Niepodległości, Wrocław, 2018