MAREK SIENKIEWICZ

Marek Sienkiewicz
Ur. w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w PWSSP (obecnie UAP) w Poznaniu. Dyplom pod kierunkiem prof. Jana Berdyszaka w 1994 roku. Od 1997 roku pracował jako asystent w pracowni prof. Leona Podsiadłego, asystował także w pracowni prof. Christosa Mandziosa. Laureat Grand Prix Quadrennial of Theatre Design and Architecture w Pradze. Swoje prace prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Galerii Studio BWA Wrocław, W Galerii Miejskiej we Wrocławiu, oraz w Czechach, Niemczech, na Słowacji i Węgrzech.

artist statement
Wypowiada się przez sztukę instalacji, rzeźby, performance, rysunku fotografii i innych mediów. Założyciel Auto Galerii. Realizuje cykle prac zatytułowane: Arki, Orle wróć, Domek dla każdego polskiego ptaka, O zanikających Polskich Ogrodach.

Marek Sienkiewicz Wobec
materiał; stół, obrus, papier opakunkowy, talerze, drewniana podłoga

Marek Sienkiewicz Koszula Leona – Reszty reszt – Praca poświęcona Janowi Berdyszakowi i Leonowi Podsiadłemu

Marek Sienkiewicz O zanikających Polskich Ogrodach
materiał; Barszcz Sosnowskiego

Marek Sienkiewicz O zanikających Polskich Ogrodach
materiał; Barszcz Sosnowskiego