MAREK RUSZKIEWICZ

Marek Ruszkiewicz
ur. 1987 we Wrocławiu
W latach 2008-2013 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom w pracowni prof. Christosa Mandziosa (2013 r.).
W latach 2016-2019 studia doktoranckie na macierzystej uczelni.
Obrona pracy doktorskiej: 2021 r.
Promotor: dr hab. Mateusz Dworski
Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu od 2020 r. w pracowni prof. ASP Grzegorza Niemyjskiego Prowadzi zajęcia w I Pracowni Rzeźby.

artist statement
Odwieczny krąg życia od zawsze prowokował ludzkość do poszukiwań na polu poznania kresu oraz czasu kres przekraczającego. Było kwestią tajemniczą i nurtującą, co czeka nas po zakończeniu ziemskiej egzystencji, a właściwie podstawowym pytaniem było: “czy coś nas jeszcze czeka”? Tworzące się i zanikające wierzenia oraz religie, miały choć w minimalnym stopniu ów głód wiedzy zaspokajać. W związku ze śladową ilością pewników, gatunek ludzki oparł ciężar oczekiwania na pięknym i wzniosłym zjawisku jakim jest nadzieja. Pozwala ona zaakceptować proces przemijania oraz oddalić od siebie widmo definitywnego końca.

Marek Ruszkiewicz, Istota destrukcji,
2021, drewno, metal, technika własna na płótnie

Marek Ruszkiewicz, Istota destrukcji,
2021, drewno, metal, technika własna na płótnie

Marek Ruszkiewicz, Istota destrukcji,
2021, drewno, metal, technika własna na płótnie

Marek Ruszkiewicz, Istota destrukcji,
2021, drewno, metal

wybrane wystawy indywidualne
ISTOTA DESTRUKCJI, Galeria Neon, Wrocław, 2021
fragmenty o destrukcji, Centrum Nowych Technologii, Politechnika Śląska, Gliwice, 2019
DES, Galeria Cafe-Thea, Instytut Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 2017
CJA, Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Brzeg, 2017
Transkonstrukcja, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław 2014

wybrane wystawy zbiorowe
Od-do, Galeria Promocyjna, Kraków, 2020
SzZzUuMm, Park Miejski, Legnica, 2019
Relacje, Palacky Uniwersity, Olomouc, Czechy, 2018
OPWA, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2016
Dyplomy ASP, BWA Awangarda, Wrocław, 2013

wybrane osiągnięcia
I Festiwal Rzeźbiarskich Form Użytkowych, Tetmajera 83 – Sztuka Wnętrz, Kraków, 2019.
Brezniansku Kalvariu, Sympozjum, Brezno, Słowacja, 2018.
Przebóstwione Ciało – Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisania, Nowica, 2017.
OBRAZOWANIE, Warsztaty z Robertem Kuśmirowskim, Ośrodek Dokumentacji Sztuki, Wrocław, 2016.
Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2010.