MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK

Małgorzata Kazimierczak
W latach 1990 – 1995 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. A. Basaja w 1995 oraz w pracowni K. Jarodzkiego .
2004 Dyplom Kölner Design Akademie

Stopień doktora sztuki w 2015 roku. Stopień Doktora Habilitowanego Sztuki otrzymała w 2020 r. Od 2022 r. stanowisko Profesora uczelni w Pracowni Intermediów na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Prowadzi ze studentami Rzeźby i Malarstwa zajęcia z Fotografii oraz z ze studentami Rzeźby Intermedia. Od 2010 r pracuje na macierzystej uczelni. 2011 – 2016 stanowisko asystent. 2016 – 2021 jako adiuna w Pracowni Intermediów. z prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska oraz dr. hab. Maciejem Albrzykowskim.

artist statement
„Pośród sposobów kontaktowania się ze światem, szczególną rolę przypisuję sztuce i jej funkcjom poznawczym. Szukam sposobów docierania do tego, co odznacza się ruchem, ciągłością oraz intensywnością przeżyć. Sztuka w moim sposobie myślenia jest nieustającym procesem, jest dla mnie próbą zadawania pytań, poznawania, kształtowania i wyrażania procesów poszukiwań wewnętrznych w kontekście z tym co się wydarza… rzeczywistością, naturą, cywilizacyjną potocznością, kulturowością, oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Jest to proces “w trakcie”, w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się powodują zaczyn do następnych poszukiwań. Procesowi temu towarzyszy pojawienie się stałych elementów; znaków własnych. Owe znaki, przybierają nowe kształty, formę i znaczenie wchodząc drogą eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie …proces otwarty… trwa…’’

Małgorzata Kazimierczak Labirynt idei
2018, instalacja przestrzenna audiowizualna

Małgorzata Kazimierczak Pomiędzy przestrzenią ideą a obecnością
2015, instalacja przestrzenna audiowizualna z elementami interaktywności

Małgorzata Kazimierczak Przechodząc przez ultramarynę przekraczam
2018, instalacja przestrzenna audiowizualna

Małgorzata Kazimierczak Paweł Janicki T=T! Space
2012, interaktywna instalacja audiowizualna,
Wystawa na zaproszenie Centrum Sztuki WRO, Wrocław

Małgorzata Kazimierczak Ukryty wymiar percepcji
2013, instalacja przestrzenna audiowizualna,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

wybrane wystawy indywidualne
Labirynt idei zdarzeń, retospektywa, Galeria Sztuki w Legnicy, Polska 2019.
T!=T SPACE, Centrum Sztuki Współczesnej WRO wraz z Paweł Janicki, Wrocław, Polska 2012.
…proces nieustający… przenikanie znaczeń, Galeria Sztuki Najnowszej w Gorzów Wielkopolski, Polska 2009
Szałasy mandaliczne współczesnych nomadów, Galeria Entropia, Wrocław, Polska 2005
Inkubator utopii, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Awangarda, Wrocław, Polska 1999
Labirynt utopii jest w tobie, Gallery E.W Créteil, Paryż, Francja 1998

wybrane wystawy zbiorowe
Obecność, Galeria Wielka Zbrojownia, Gdańsk, Polska 2022
Niepodległość Sztuki. Wolność Artysty
W 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, Konduktorownia, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie, Polska 2018
Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia, cykl wystaw pod egidą Muzeum Współczesnego Wrocław; Narodowa Galeria Sztuki − Zachęta, Warszawa, 2015
Moving Art Box –Wuppertal 2013.

wybrane osiągnięcia
Praca w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, Inkubator utopii, Instalacja przestrzenna obiektowa audio-wizualna oraz w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia praca Konfrontacje mentalne pomiędzy miejscem a czasem, instalacja składająca się z czterech filmów
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu I stopnia, zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, artystyczne w roku akademickim 2017/2018.
Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na koncepcję wystawy słowa, na podstawie poezji prof. dr. hab. Waldemara Okonia, mia Art Gallery, Wrocław, Polska. 2016
Laureatka nagrody jury na wystawie Inne Media, Dolnośląskie Wystawy Sztuki, BWA Awangarda Wrocław, Polska, 2006.