JANUSZ KUCHARSKI

Janusz Kucharski
ur. 25.02.1946 we Wrocławiu.
W latach 1964 do 1971 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
Dyplom z rzeźby w pracowni doc. Borysa Michałowskiego i doc. Jerzego Boronia w 1971 roku.
Tytuł doktora habilitowanego nadany uchwałą Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2003 tytuł profesora sztuk plastycznych nadany 17 stycznia 2013 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Praca we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w latach 1971 – 2016
1971 – 1973 asystent w pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce doc. Jerzego Boronia;
1974 – 1978 asystent w pracowni Rzeźby doc. Borysa Michałowskiego;
1981 – 1996 kierownik pracowni Technik Rzeźbiarskich w Drewnie, Kamieniu i Metalu dla studentów II i III roku kierunku Rzeźba;
1981- 2007 kierownik pracowni rzeźby dla studentów I roku Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (a po utworzeniu Wydziału Grafiki – dla Wydziału Malarstwa i Rzeźby);
2004 – 2016 kierownik pracowni Technik Rzeźbiarskich- Metal dla studentów II roku kierunku Rzeźba;
2007 – 2016 kierownik dyplomującej pracowni Rzeźby dla studentów II – V roku kierunku Rzeźba
Prowadził zajęcia z rzeźby dla I roku Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby , z rzeźby dla studentów specjalizacji Rzeźba od II – V roku (pracownia dyplomująca) z Technik Rzeźbiarskich – Metal dla studentów Rzeźby
Kierownik Katedry Rzeźby 1991 – 1993; Kierownik Katedry Technik Rzeźbiarskich 2010 – 2012; Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych 2012 – 2016; Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby 1999 – 2002 i 2002 -2005

artist statement
Punktem wyjścia dla wielu moich prac rzeźbiarskich są różne zauroczenia, na które składa się pamięć kulturowa (mity, legendy).To uruchamia czas na kształtowanie. W momencie kształtowania zostają ślady pamięci, ikonograficzne. Ja przeżywam, przetwarzam przez wyobraźnię, kształt. Zostają ślady tego procesu (jakby skrzydełko, struktury, dodanie metalu do kamienia). Zaczyna działać logika formy i potem powrót, to tytuł pracy. Tytuł jest śladem procesu, odwołania się do inspiracji, ale nie jest wiążący formalnie.
Formy, jakby architektoniczne, są czyste – klarowne. Staram się budować je logicznie, prawie z matematyczną precyzją. Ta przejrzystość kompozycji potęguje czystość organizacji przestrzeni. Forma rzeźbiarska poddana głębokiej syntezie w sposób lapidarny nadaje nowe wartości elementom, które zostały wytworzone z innym przeznaczeniem. Użyty przedmiot tworzy nową jakość, nadaje mu nowe wartości intelektualne.
W swoich pracach posługuję się elementami łuku, koła, kuli, płaszczyznami przecinającymi te formy. Często używam pionów, jako elementu porządkującego. Z tych elementów tworzę kompozycje, wybierając dla nich uprzywilejowane sytuacje z wielkiej ilości relacji przestrzennych, jakie daje możliwość zetknięcia się np. kuli z otaczającą przestrzenią.

Janusz Kucharski DRZEWO DeLaval,
1999

Janusz Kucharski POLETKO PANA,
1997

Janusz Kucharski SIŁA ŻYCIA,
2000

Janusz Kucharski ERO – DO – TYK,
1997

Janusz Kucharski UNTERWEGS,
Trebnitz, 2012

wybrane wystawy indywidualne
Kontrasty I, Galeria „Horyzont”, Wrocław, 2008
Kontrasty, Muzeum Rawicz, 3 Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz-Rokosowo, 2005
Gry kontrastów I, Galeria „Postument” ASP Wrocław, 2004
Gry kontrastów, Galeria ASP Kraków, 2003
Mój czas, Galeria Miejska, Wrocław, 2000

wybrane wystawy zbiorowe
19 Wschodni Salon Sztuki, Zamek Lublin, 2014
13 Rawickie Mosty Sztuki, Ratusz Rawicz, 2013, wystawa w ramach trzeciego spotkania
studyjnego nauczycieli akademickich, profesorów i doktorów pełniących funkcje dziekanów
i kierowników katedr ASP w Katowicach, UA w Poznaniu, ASP we Wrocławiu, 2013
Trzy wymiary rzeźby, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Rzeźby Polskiej, 2013
Co tu jest/czego tu nie ma (Co je tu/co tu neni, Liberec (Czechy), 2012
Wędrówki i spotkania (Bewegung und Begegnung) , Fotomuseum Goerlitz (Niemcy),2012

wybrane osiągnięcia
wykład autorski Pracownia rzeźby na III Konferencji Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Pracownia Rzeźby; 2010
wykład autorski Estetyka rzeźby – moja estetyka na Konferencji Estetyka rzeźby Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 2008
Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi 1988
Nagroda Indywidualna III stopnia Ministra Kultury i Sztuki , 1982
Dyplom i odznaczenie przez władze NRD – za realizację kontraktu „Rekonstrukcja i konserwacja rzeźb barokowych F. Glume w Sansouci w Poczdamie,1980