JAGODA CIECHANOWSKA

Jagoda Ciechanowska
ur. 1987 w Toruniu.
W latach 2006-2012 studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi W. Łukaszewicz. Dyplom z konserwacji w pracowni mgr Marii Rudy. Dyplom z kopii rzeźbiarskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Majewskiej.
Tytuł zawodowego magistra sztuki w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych (2012).
Od 2015 roku prowadzi firmę TRYLIT Konserwacja Dzieł Sztuki, w której realizuje się zawodowo w szeroko pojętej konserwacji zabytków. Od 2021 roku zatrudniona na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia w Pracowni Konserwacji i Rekonstrukcji Rzeźby.

artist statement
Zajmuje się konserwacją i restauracją rzeźby oraz elementów i detali architektonicznych. Konserwuje obiekty wykonane z różnych materiałów tj. kamień, zaprawy, ceramika, drewno czy metal. Ma doświadczenie w konserwacji i restauracji polichromii oraz sztuce pozłotnictwa. Wykonuje także badania konserwatorskie, programy prac oraz pełni nadzory konserwatorskie nad realizacjami inwestorskimi. Współpracuje z konserwatorami dzieł sztuki oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki i rzemiosła. Szczególnie interesuje się badaniami zabytkowej architektury, w tym także małej architektury ogrodowej oraz ruralistyką.