HUBERT BUJAK

Hubert Bujak
ur. 10.01.1980 we Włoszczowej.
https://www.hubertbujak.com 
W latach 2005-2010 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dyplom w pracowni prof. Christosa Mandziosa w 2010
Doktorat pod kierunkiem prof. Macieja Albrzykowskiego w 2017
Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu od 2010
Prowadził zajęcia z Podstawy Rzeźby dla kierunku Scenografia oraz jest asystentem w pracowni odlewnictwa Artystycznego w Katedrze Technik Rzeźbiarskich od 2010
Tytuł naukowy: doktor

artist statement
Rzeźba jest medium, które dzięki swojej materialności pozwala na kontakt z rzeczywistością w bezpośredni i dosłowny sposób, a jednocześnie pozwala tą rzeczywistość interpretować na innych, głębszych, metafizycznych poziomach. Twórcze wykorzystywanie jakości estetycznych danego tworzywa oraz zestawianie ich z odpowiednią formą, pozwala na prowadzenie gry z odbiorcą oraz konstruowanie znaczeń i odgrywanie roli odkrywcy i wizjonera. Między innymi dzięki tym właściwościom mogę koncentrować się na każdej realizacji jako osobnym utworze, przekazującym za każdym razem inne treści, często niełatwo dające się określić i niebędące częścią z góry zdefiniowanej, intelektualnie przygotowanej narracji. Moje prace są migawkami większej całości, której prawdziwe znaczenie jest przede mną zakryte.

Hubert Bujak, Przejście,
stal, paprotki, wys. 220cm, 2018
ogólnopolska wystawa rzeźby Zrąb, Stara Kopalnia, Wałbrzych

Hubert Bujak, Obecny (hommage a Jerzy Bereś),
aluminium, drewno, akryl, wys 110cm, 2013

Hubert Bujak, Hommage a Yoko Ono,
aluminium, żeliwo, drewno, akryl, wys 260cm, 2013,
fot. Klaudia Kaczmarek

Hubert Bujak, Home sweet home,
żeliwo, wys 165cm, 2020

Hubert Bujak, Egzorcysta,
żeliwo, beton, akryl, wys 160cm, 2017,
fot. Małgorzata Kujda

Hubert Bujak, Cena strachu,
aluminium, wys 320cm, 2013

wybrane wystawy indywidualne
Projekt osobisty, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Brzegu, 2018.
Zapamiętane obrazy, Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce, 2015.
Post-historia, Galeria BWA, Rzeszów, 2014.
Nostalgia, Miejska Galeria Sztuki Ring, Legnica, 2014.
Człowiek-Roślina-Zwierzę, Galeria BWA, Kielce, 2013.

wybrane wystawy zbiorowe
Punkt widzenia, Galeria Sztuki BOHCXY, Łuck, Ukraina, 2021.
Po Nitce do kłębka, Galeria Miejska we Wrocławiu, 2021.
Przekrój, Galeria Casa Matei, Cluj-Napoka, Rumunia, 2018.
Labirynt Obrazów – Gry Przestrzenią, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2018.
Zrąb, Stara Kopalnia, Wałbrzych, 2018.