GRAŻYNA JASKIERSKA – ALBRZYKOWSKA

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska
ur 1961 w Nowym Targu
W latach 1982-1988 studia na wrocławskiej PWSSP we Wrocławiu.
Dyplom w pracowni prof. Leona Podsiadłego (1988).
Uzyskała stopień naukowy Doktora sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej- rzeźba na Wydziale Rzeźby w ASP Gdańsk, promotor prof. Leon Podsiadły (1987). Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki na ASP Gdańsk (2003).
Praca na wrocławskiej PWSSP/Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu od 1988 roku, zatrudniona jako asystentka w pracowni rzeźby prof. Alfredy Poznańskiej,
1989 adiunkt w pracowni rzeźby, Profesor uczelni od 2004 roku w pracowni rzeźby.
Prowadzi pracownię rzeźby dyplomującą. Założycielstwo pracowni Intermediów i Fotografii na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław w 2006 roku
Tytuł naukowy: profesor (2012),
Pełnione funkcje – Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby (2005–2008), Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (2008–2012).

artist statement
„Problematyka podejmowana przez Grażynę Jaskierską – Albrzkowską oscyluje wokół formalnego uzasadnienia współbytujących wzajemnie ze sobą warstw natury i ludzkiej ingerencji. W realizacjach przez nią stworzonych można najczęściej uchwycić formalny minimalizm, organizujący układy oparte na geometrii. Ów minimalizm podkreśla i nasyca jednocześnie rzeczoną warstwę naturalną, która oddziałuje poprzez materię w niezwykle intensywnym stopniu. W jej dziełach, najczęściej chodzi o wydobycie, uwypuklenie i podkreślenie tego, co było dotąd niedostrzeżone. Rzeźbiarka deklaruje, że za każdym razem odnajduje w charakterystycznym symbolu połączenia współzależności siebie i przeszłości, wspomnień czy refleksji. W każdą rzeźbę zostaje zatem wtopiona unikalność. To podróż poprzez doświadczenie tradycji, wnętrza i wrażliwości, jak i regionu – gór, które odradzają się na nizinach”.
Andrzej Mazur

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Dystans- Sytuacja,
kamień, metal, 180 x 480 x 70, 2020

 

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Epizod,
kamień, metal, 30 x 51 x 90, 2014

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Gest I,
kamień, 40 x 130 x 110, 2018

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Kraina…

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Mszenie,
metal, szkło, drewno, chrust, 190 x 320 x 150, 2017

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Na trasie,
drewno, 190 x 80 x 820, 2015

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Pomiędzy,
kamień, metal, 132 x 335 x 250, 2010

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Witryna,
szkło, metal, chrust, 165 x 300 x 50, 2009

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska, Wyrwany z kontekstu,
granit

wybrane wystawy indywidualne
Inspiracje, Galeria Sztuki BWA JATKI, Nowy Targ, 2021
Rzeźba – Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, XXII Mały Festiwal Form Artystycznych, Nowosądecka Mała Galeria, Nowy Sącz, 2014
Intarsje, Galeria Miejska, Wrocław, 2001
Dotyk, BWA Awangarda, Wrocław, 1999
Złącza, Galeria Grodzka, Lublin, 1996

wybrane wystawy zbiorowe
100 = 100 Wystawa Polsko-Rumuńska, Muzeum Sztuki, Cluj Napoka, Rumunia, 2019
Zrąb – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych, 2018
Wrocław Konkretny, Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, MWW Muzeum Współczesne, Wrocław, 2018
CULTUS TERRAE, BWA, Galeria Sztuki Współczesnej w Nowym Sączu, 2017
Teraz Sztuka-Art. Now! Budynek Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 2011
Wieżowce Wrocławia – jubileuszowa wystawa 60 – lecie ASP we Wrocławiu, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2006

wybrane osiągnięcia
Srebrna Plakieta Rady Regionalnej Emilia Romagna , XI Biennale Dantego w Rawennie, Włochy 1994
II Miejsce w konkursie „Design Antydesign – Dolnośląskich Wystaw Sztuki – Ciąg Dalszy” za pracę pt. „Witryna” 2009
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury 2009
Odznaka Honorowa „Zasłużona dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014
Złota Odznaka ZPAP przyznaną uchwałą Kapituły Złotej Odznaki ZPAP, 2018
Brązowy Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2021