ANNA BABICKA

Anna Babicka
ur. w 1955 roku w Toruniu.
W latach 1974-1980 odbyła studia magisterskie na UMK w Toruniu. Dyplom w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby (1980). Doktorat obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2019. Od 2012 roku jest zatrudniona na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, od 2020 roku jest adiunktem w Pracowni Konserwacji i Rekonstrukcji Rzeźby. Prowadzi zajęcia z konserwacji i restauracji rzeźby drewnianej polichromowanej, II rok Rzeźby, fakultet oraz międzywydziałową Pracownię Wolnego Wyboru. Posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie – nauki o sztuce, nadany uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego.

artist statement
Od ponad czterdziestu lat konserwuje i restauruje obiekty sztuki, głównie sakralnej w Polsce i zagranicą, wykonuje także konserwatorskie badania stratygraficzne elewacji i wnętrz budynków zabytkowych oraz pełni nadzory konserwatorskie prac wykonywanych przez zespoły konserwatorskie. Od 2012 roku swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje studentom wrocławskiej ASP im. E. Gepperta ucząc ich podstawowych umiejętności i znajomości materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji rzeźby. Tworzy także kopie malarskie, maluje martwe natury oraz roślinność w plenerze.

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze

Anna Babicka, konserwacja i restauracja stropu Dafterhana drewnianego polichromowanego w pałacu Emira Taz w Kairze – Po konserwacji zabezpieczony

wybrane wystawy indywidualne
Czterdzieści lat minęło.., jubileuszowa wystawa konserwatorska Anny Babickiej, Art. and Prints Gallery, Wrocław, 2021
Anna Babicka konserwator zabytków, DFN, Wrocław 2016
Konserwator Anna Babicka, Stara Kopalnia, Wałbrzych 2015 r.
Od Gotyku do współczesności…, wystawa A. Babickiej”, Galeria za szkłem, ASP Wrocław 2014
Anna Babicka – osiągnięcia badawcze i konserwatorskie, Galeria za szkłem ASP Wrocław 2013

wybrane wystawy zbiorowe
O szlachetną wartość dzieła / artyści i konserwatorzy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta dla potrzeb konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Galeria Neon, Wrocław 2018
25 – lecie Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, DK Saska Kępa, Warszawa 2016
Po Setce, wystawa konserwatorów dzieł sztuki, Panorama Racławicka Wrocław, 2011
Zachować Przeszłość wystawa konserwatorska, Ratusz Toruń, Denkmall Lipsk Niemcy, 2002
Dzieło Roku, Muzeum Getynga Niemcy 2001

wybrane osiągnięcia
Złota odznaka za opiekę nad zabytkami, odznaczenie ministerialne, 2017
Indywidualna nagroda II stopnia przyznana przez Rektora ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2014
Rzeczoznawca ORKDS ZPAP od 1991, rzeczoznawca MK i DN do 2020 w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.