CZŁOWIEK W CENTRUM
2-31.03.2022 r.
Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Magdaleny Grzybowskiej.

Wernisaż 02.03.2022
godz. 18.00

Tytuł wystawy odnosi się do miejsca pokazu – Galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, jest jednak przede wszystkim próbą ponownego ujęcia zjawiska figuracji w rysunku i rzeźbie – niejako stawianiem człowieka „w centrum uwagi”. Impulsem do tego stały się podróże do Grecji (rok 2014, 2016, 2019) – wizyty w muzeach Heraklionu, Delf, Aten, Pireusu – aby w latach 2020-2022 podjąć na nowo intensywną „współpracę” ze szkicownikiem oraz refleksję nad ideą człowieka w kontekście obrazowania poprzez sztukę.

Magda Grzybowska (ur. 1976)
Absolwentka ASP we Wrocławiu. W roku 2000 obroniła dyplom na kierunku Rzeźba. W 2011 uzyskała stopień doktora, a w 2018 habilitację w dyscyplinie „sztuki piękne”. Od 2006 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – obecnie na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Praktykę twórczą poszerza o organizację wydarzeń artystycznych (plenery, wystawy, sympozja) prowadząc działalność kulturotwórczą na rzecz własnych projektów oraz środowiska artystycznego Wrocławia i okolic.
W działalności twórczej odnosi się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włącza zarówno obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie, rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. Wykorzystuje różnorodne materiały: stal, ceramikę, tkaniny, szkło, wodę. Realizuje otwarty projekt artystyczno-badawczy „Rzeźba i fenomen sceny”. Interesuje ją aspekt nietrwałości, kategoria miejsca, zdarzenie wizualne (sytuacja).